Resources / Regulation / Keputusan Menteri Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan – 6/KMK.03/1994

Berhubung dalam Keputusan tersebut terdapat beberapa kekeliruan, maka dengan ini diadakan ralat sebagai berikut :

1).

Pasal 3 ayat 1 tertulis perkataan “lampiran I sampai dengan lampiran III”, namun dalam Keputusan tersebut belum terdapat lampiran dimaksud. Sehingga yang dimaksud “Lampiran I sampai dengan Lampiran III”, adalah sebagaimana terlampir dalam ralat ini.

2).

Pasal 9 tertulis perkataan “Keputusan ini berlaku sejak tanggal …..” seharusnya tertulis “keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994”.

Dengan ralat ini, maka kekeliruan tersebut dianggap telah dibetulkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1994
MENTERI KEUANGAN

ttd

MAR’IE MUHAMMAD

Reading: Keputusan Menteri Keuangan – 6/KMK.03/1994