Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.42/1999

Sehubungan dengan adanya kesalahan ketik pada Buku Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, bersama ini disampaikan perubahan/ralat sebagai berikut :

 1. Halaman 55 butir 2 pada contoh :

  Semula

  : A. Menurut SPT PPh tahun 1997 : ……… dan seterusnya.

  Menjadi : Menurut SPT PPh tahun 1997 : …………. dan seterusnya.

 2. Contoh pada butir 2B (B1 dan B2) pada halaman 56 dan 57 dihapuskan.

 3. Pada contoh perhitungan PPh Pasal 25 :

  a. Semula tertulis : tahun pajak 1997
  Menjadi : tahun pajak 1998

  b. Semula tertulis : tahun pajak 1998
  Menjadi : tahun pajak 1999

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

A. ANSHARI RITONGA

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.42/1999