Keputusan Dirjen Bea dan Cukai – 53/BC.1/UP.9/2009

TIPE

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

53/BC.1/UP.9/2009

TAGGAL PENERBITAN

31 July 2009

OBJEK

pemindahan pegawai di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai
PERATURAN

Menimbang :

 1. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu memindahkan para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Mengingat :

 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 1/BC/UP.10/2009 tentang Penunjukan Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang Diberi Kuasa untuk atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA :

Memindahkan para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tempat kedudukan lama seperti tersebut dalam lajur 4 ke tempat kedudukan baru seperti tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

KEDUA :

Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA :

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
 3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
 4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Depkeu;
 5. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Depkeu;
 6. Kepala Biro Hukum Setjen Depkeu;
 7. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC:
 8. Para Kantor Wilayah DJBC Terkait;
 9. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama terkait;
 10. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terkait;
 11. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait.

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Kepegawaian,

ttd,-

Azhar Rasyidi
NIP 060079946

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2009
a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

ttd,-

KAMIL SJOEIB
NIP 060044480

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 145/KMK.05/1997

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk…

Peraturan Menteri Keuangan – 116/PMK.06/2006

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan operasional pengeluaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.51/2002

Bersama ini disampaikan foto kopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63/KMK.03/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 Tentang Pemberian Dan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini